:::

Tin ảnh

Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Cố cung ông Ngô Mật Sát (phải) và Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc ông Vũ Tiến Dũng (trái) trao đổi quà tặng. (Ảnh: Viện Bảo tàng Cố Cung chi nhánh phía Nam cung cấp)
Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Cố cung ông Ngô Mật Sát (phải) và Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc ông Vũ Tiến Dũng (trái) trao đổi quà tặng. (Ảnh: Viện Bảo tàng Cố Cung chi nhánh phía Nam cung cấp)
Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Cố cung ông Ngô Mật Sát (phải) và Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc ông Vũ Tiến Dũng (trái) trao đổi quà tặng. (Ảnh: Viện Bảo tàng Cố Cung chi nhánh phía Nam cung cấp)
Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Cố cung ông Ngô Mật Sát (phải) và Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc ông Vũ Tiến Dũng (trái) trao đổi quà tặng. (Ảnh: Viện Bảo tàng Cố Cung chi nhánh phía Nam cung cấp)
Lễ hội nghệ thuật châu Á Cố Cung năm nay với chủ đề “Việt Nam” chính thức được khai mạc vào ngày 24/9 tại Viện Bảo tàng Cố Cung chi nhánh phía Nam. (Ảnh: Viện Bảo tàng Cố Cung chi nhánh phía Nam cung cấp)
Lễ hội nghệ thuật châu Á Cố Cung năm nay với chủ đề “Việt Nam” chính thức được khai mạc vào ngày 24/9 tại Viện Bảo tàng Cố Cung chi nhánh phía Nam. (Ảnh: Viện Bảo tàng Cố Cung chi nhánh phía Nam cung cấp)
Màn trình diễn âm nhạc Việt Nam tại lễ khai mạc (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung chi nhánh phía Nam cung cấp)
Màn trình diễn âm nhạc Việt Nam tại lễ khai mạc (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung chi nhánh phía Nam cung cấp)