:::

Tin ảnh

Ngày 30/09, Bộ Ngoại giao đã tổ chức “Lễ khai giảng liên hợp lớp đào tạo tinh anh liên kết Hướng Nam Mới”, kỳ vọng giúp Đài Loan và các đối tác Hướng Nam Mới có sự hiểu biết lẫn nhau sâu hơn (Ảnh do pv RTI chụp)
Ngày 30/09, Bộ Ngoại giao đã tổ chức “Lễ khai giảng liên hợp lớp đào tạo tinh anh liên kết Hướng Nam Mới”, kỳ vọng giúp Đài Loan và các đối tác Hướng Nam Mới có sự hiểu biết lẫn nhau sâu hơn (Ảnh do pv RTI chụp)
21 sinh viên của Đại học Đài Nam được chọn vào đội lễ tân phục vụ tại đại lễ Quốc khánh năm nay, và đây cũng là trường khu vực phía Nam đầu tiên được chọn vào đội lễ tân Quốc khánh (Ảnh: CNA)
21 sinh viên của Đại học Đài Nam được chọn vào đội lễ tân phục vụ tại đại lễ Quốc khánh năm nay, và đây cũng là trường khu vực phía Nam đầu tiên được chọn vào đội lễ tân Quốc khánh (Ảnh: CNA)