close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Tin ảnh

Tổng thống Thái Anh Văn chia sẻ “Video Quốc khánh 2022 - Gia đình tôi” trên trang Facebook. (Ảnh: Chụp từ Facebook của tổng thống)
Tổng thống Thái Anh Văn chia sẻ “Video Quốc khánh 2022 - Gia đình tôi” trên trang Facebook. (Ảnh: Chụp từ Facebook của tổng thống)