:::

Tin ảnh

Tổng thống Nauru Russ Joseph Kun (giữa) dẫn đoàn đến thăm Sở Tuần tra đường biển ngày 17/11 (Ảnh do Sở Tuần tra đường biển cung cấp)
Tổng thống Nauru Russ Joseph Kun (giữa) dẫn đoàn đến thăm Sở Tuần tra đường biển ngày 17/11 (Ảnh do Sở Tuần tra đường biển cung cấp)