:::

Tin ảnh

World Cup 2022: Saudi Arabia (áo xanh) đánh bại Argentina 2-1 vào ngày 22/11.  (Ảnh: Reuters)
World Cup 2022: Saudi Arabia (áo xanh) đánh bại Argentina 2-1 vào ngày 22/11. (Ảnh: Reuters)