:::

Tin ảnh

Tối ngày 26/11, ông Hầu Hữu Nghi cảm ơn người dân thành phố Tân Bắc đã tin tưởng ông, kết nối tình yêu thương của thành phố Tân Bắc, tình yêu thương của Đài Loan, khiến cho Trung Hoa Dân Quốc càng thêm đoàn kết. (Ảnh: FB của Hầu Hữu Nghi)
Tối ngày 26/11, ông Hầu Hữu Nghi cảm ơn người dân thành phố Tân Bắc đã tin tưởng ông, kết nối tình yêu thương của thành phố Tân Bắc, tình yêu thương của Đài Loan, khiến cho Trung Hoa Dân Quốc càng thêm đoàn kết. (Ảnh: FB của Hầu Hữu Nghi)
Tổng thống Thái Anh Văn đi bỏ phiếu vào sáng nay (26/11), bà kêu gọi người dân hãy về nhà và đi bỏ phiếu bất kể thời tiết như thế nào, dùng phiếu bầu của mình để quyết định tương lai của quê hương và đất nước. Bà cũng nhắc nhở, quyền sửa đổi hiến pháp công dân 18 tuổi là một bước rất quan trọng trong hệ thống hiến pháp, hy vọng người dân hăng hái đi bỏ phiếu. (Ảnh: CNA)
Tổng thống Thái Anh Văn đi bỏ phiếu vào sáng nay (26/11), bà kêu gọi người dân hãy về nhà và đi bỏ phiếu bất kể thời tiết như thế nào, dùng phiếu bầu của mình để quyết định tương lai của quê hương và đất nước. Bà cũng nhắc nhở, quyền sửa đổi hiến pháp công dân 18 tuổi là một bước rất quan trọng trong hệ thống hiến pháp, hy vọng người dân hăng hái đi bỏ phiếu. (Ảnh: CNA)