:::

Tin ảnh

Từ chức nhưng được giữ lại. Thủ tướng Tô Trinh Xương: Tổng thống nhắc nhở, tình thế gay go, phải kiên trì cương vị công tác. (Ảnh: Viện Hành chính cung cấp)
Từ chức nhưng được giữ lại. Thủ tướng Tô Trinh Xương: Tổng thống nhắc nhở, tình thế gay go, phải kiên trì cương vị công tác. (Ảnh: Viện Hành chính cung cấp)