:::

Tin ảnh

Mô hình khủng long khác được trưng bày tại khu vực ngoài trời trên tầng 3 của Trung tâm thương mại ga Nangang Đài Bắc. (Ảnh: CNA)
Mô hình khủng long khác được trưng bày tại khu vực ngoài trời trên tầng 3 của Trung tâm thương mại ga Nangang Đài Bắc. (Ảnh: CNA)