:::

Tin ảnh

Hội chợ sách quốc tế Đài Bắc 2023 sẽ được tổ chức tại tầng 1 của Trung tâm Thương mại Thế giới từ ngày 31/1 – 5/2. Năm nay, có 32 quốc gia và 470 đơn vị tham gia triển lãm. Quốc gia chủ đề là Ba Lan. (Ảnh: CNA)
Hội chợ sách quốc tế Đài Bắc 2023 sẽ được tổ chức tại tầng 1 của Trung tâm Thương mại Thế giới từ ngày 31/1 – 5/2. Năm nay, có 32 quốc gia và 470 đơn vị tham gia triển lãm. Quốc gia chủ đề là Ba Lan. (Ảnh: CNA)