:::

Tin ảnh

Viện Hành chính tổ chức lễ bàn giao công tác giữa nội các cũ và mới vào ngày 31/1. Tân thủ tướng Trần Kiến Nhân (ở giữa, hàng trước) và nội các mới chụp ảnh tập thể trước cổng Viện Hành chính. (Ảnh: CNA)
Viện Hành chính tổ chức lễ bàn giao công tác giữa nội các cũ và mới vào ngày 31/1. Tân thủ tướng Trần Kiến Nhân (ở giữa, hàng trước) và nội các mới chụp ảnh tập thể trước cổng Viện Hành chính. (Ảnh: CNA)