:::

Tin ảnh

Người viết lời bài hát Hoàng Đình (trái) đã tổ chức buổi chia sẻ sách mới “Tiếp tục bước đi thì sẽ không sợ cô đơn (一直走就不怕孤獨了)”tại Hội chợ Sách Quốc tế Đài Bắc 2023 vào ngày 1/2. Cô đã giao lưu với Masa (phải), tay bass của nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên, chia sẻ kinh nghiệm du lịch của mình. (Ảnh: CNA)
Người viết lời bài hát Hoàng Đình (trái) đã tổ chức buổi chia sẻ sách mới “Tiếp tục bước đi thì sẽ không sợ cô đơn (一直走就不怕孤獨了)”tại Hội chợ Sách Quốc tế Đài Bắc 2023 vào ngày 1/2. Cô đã giao lưu với Masa (phải), tay bass của nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên, chia sẻ kinh nghiệm du lịch của mình. (Ảnh: CNA)