:::

Tin ảnh

Đoàn xiếc Viva Le Cirque quy tụ những nghệ sĩ nhào lộn và kỹ thuật viên xuất sắc trên toàn cầu như Cirque du Soleil..., sẽ biểu diễn tại Nhà thi đấu Đài Bắc (Taipei Arena) vào ngày 3-5/2. (Ảnh: CNA)
Đoàn xiếc Viva Le Cirque quy tụ những nghệ sĩ nhào lộn và kỹ thuật viên xuất sắc trên toàn cầu như Cirque du Soleil..., sẽ biểu diễn tại Nhà thi đấu Đài Bắc (Taipei Arena) vào ngày 3-5/2. (Ảnh: CNA)
Tác phẩm “About Taipei” là một trong những thiết kế của di dân mới, họ đã dùng tiếng mẹ đẻ để viết lên trên tác phẩm những cảm nhận của mình về Đài Bắc, sau đó kết hợp với ứng dụng ánh sáng và nghệ thuật điêu khắc để tạo thành một tác phẩm đèn nghệ thuật (Ảnh: Facebook Hội quán di dân mới Đài Bắc)
Tác phẩm “About Taipei” là một trong những thiết kế của di dân mới, họ đã dùng tiếng mẹ đẻ để viết lên trên tác phẩm những cảm nhận của mình về Đài Bắc, sau đó kết hợp với ứng dụng ánh sáng và nghệ thuật điêu khắc để tạo thành một tác phẩm đèn nghệ thuật (Ảnh: Facebook Hội quán di dân mới Đài Bắc)