:::

Tin ảnh

Buổi họp báo giới thiệu về Giải thưởng Văn học dành cho Di dân mới và Lao động di trú lần thứ 8 được tổ chức tại Ga xe lửa Đài Bắc vào chiều ngày 12/3, thời hạn nộp bài từ nay đến ngày 5/6.
Buổi họp báo giới thiệu về Giải thưởng Văn học dành cho Di dân mới và Lao động di trú lần thứ 8 được tổ chức tại Ga xe lửa Đài Bắc vào chiều ngày 12/3, thời hạn nộp bài từ nay đến ngày 5/6.