:::

Tin ảnh

Mùa hoa loa kèn hồ Trúc Tử ở núi Dương Minh năm 2023 được diễn ra từ ngày 14/3 – 23/4. Những người nông dân trồng hoa ở đây cũng sẽ hái trước để bán cho những người lên núi thưởng hoa. (Ảnh: CNA)
Mùa hoa loa kèn hồ Trúc Tử ở núi Dương Minh năm 2023 được diễn ra từ ngày 14/3 – 23/4. Những người nông dân trồng hoa ở đây cũng sẽ hái trước để bán cho những người lên núi thưởng hoa. (Ảnh: CNA)