:::

Tin ảnh

Tối ngày 17/3, tổng thống Thái Anh Văn đi dự tiệc mừng xuân do Bộ Ngoại giao tổ chức. Ngoài cảm ơn đại diện ngoại giao của các nước đã lên tiếng cho Đài Loan trên trường quốc tế, nâng cao hình ảnh trên quốc tế của Đài Loan, bà còn nhấn mạnh rằng, Đài Loan sẵn sàng tăng cường hợp tác với các đồng minh dân chủ quốc tế, bảo vệ lối sống của chúng ta, đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. (Ảnh: Phủ tổng thống)
Tối ngày 17/3, tổng thống Thái Anh Văn đi dự tiệc mừng xuân do Bộ Ngoại giao tổ chức. Ngoài cảm ơn đại diện ngoại giao của các nước đã lên tiếng cho Đài Loan trên trường quốc tế, nâng cao hình ảnh trên quốc tế của Đài Loan, bà còn nhấn mạnh rằng, Đài Loan sẵn sàng tăng cường hợp tác với các đồng minh dân chủ quốc tế, bảo vệ lối sống của chúng ta, đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. (Ảnh: Phủ tổng thống)