:::

Tin ảnh

Venice, Italy, là thành phố trên mặt nước lãng mạn nhất thế giới và là thành phố duy nhất trên thế giới không có ô tô, người dân địa phương chỉ có thể dựa vào việc đi bộ để mua sắm trên hòn đảo này. Giờ đây, nền tảng giao đồ ăn Deliveroo đã tiến vào Venice, người dân địa phương có thêm một lựa chọn mua sắm mới. (Ảnh: CNA)
Venice, Italy, là thành phố trên mặt nước lãng mạn nhất thế giới và là thành phố duy nhất trên thế giới không có ô tô, người dân địa phương chỉ có thể dựa vào việc đi bộ để mua sắm trên hòn đảo này. Giờ đây, nền tảng giao đồ ăn Deliveroo đã tiến vào Venice, người dân địa phương có thêm một lựa chọn mua sắm mới. (Ảnh: CNA)