:::

Tin ảnh

Tổ chức Thế giới Đài Loan tổ chức diễn đàn quốc tế, thủ tướng Trần Kiến Nhân đã chia sẻ kinh nghiệm hai lần chống dịch của Đài Loan thông qua video và nhấn mạnh rằng, không quốc gia nào có thể đơn độc chống lại đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên chuyên nghiệp hơn và trung lập về chính trị. (Ảnh: CNA)
Tổ chức Thế giới Đài Loan tổ chức diễn đàn quốc tế, thủ tướng Trần Kiến Nhân đã chia sẻ kinh nghiệm hai lần chống dịch của Đài Loan thông qua video và nhấn mạnh rằng, không quốc gia nào có thể đơn độc chống lại đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên chuyên nghiệp hơn và trung lập về chính trị. (Ảnh: CNA)