close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Tin ảnh

Để khuyến khích thế hệ thứ hai của Tân di dân tận dụng lợi thế ngôn ngữ và đa văn hóa, tăng sự hứng thú học ngôn ngữ Đông Nam Á của giới trẻ và nâng cao khả năng ngôn ngữ Đông Nam Á, với sự tài trợ của Quỹ Dân chủ Đài Loan, Hiệp hội Trao đổi Học thuật -Doanh nghiệp Đông Nam Á Thành phố Cao Hùng sẽ tổ chức cuộc thi viết tiểu luận bằng ngôn ngữ Đông Nam Á năm 2023. (Ảnh: Hiệp hội Trao đổi Học thuật-Doanh nghiệp ĐNA tp Cao Hùng cung cấp)
Để khuyến khích thế hệ thứ hai của Tân di dân tận dụng lợi thế ngôn ngữ và đa văn hóa, tăng sự hứng thú học ngôn ngữ Đông Nam Á của giới trẻ và nâng cao khả năng ngôn ngữ Đông Nam Á, với sự tài trợ của Quỹ Dân chủ Đài Loan, Hiệp hội Trao đổi Học thuật -Doanh nghiệp Đông Nam Á Thành phố Cao Hùng sẽ tổ chức cuộc thi viết tiểu luận bằng ngôn ngữ Đông Nam Á năm 2023. (Ảnh: Hiệp hội Trao đổi Học thuật-Doanh nghiệp ĐNA tp Cao Hùng cung cấp)