close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Tin ảnh

Sở Di trú kêu gọi cộng đồng di dân mới chống hối lộ bầu cử, xây dựng cuộc bầu cử trong sạch. (Ảnh: Sở Di trú cung cấp)
Sở Di trú kêu gọi cộng đồng di dân mới chống hối lộ bầu cử, xây dựng cuộc bầu cử trong sạch. (Ảnh: Sở Di trú cung cấp)