close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Tin ảnh

“Chương trình lồng ghép và thực tiễn vấn đề giáo dục dân nguyên trú vào khóa học” do Bộ Giáo dục đẩy mạnh, sẽ mở rộng giáo dục người dân nguyên trú đến toàn dân, hiện tại đã có 25 trường THPT đăng ký phát triển khóa học, kết hợp các khóa học ngôn ngữ, xã hội, khoa học, quốc phòng v.v..., nhằm tăng cường sự nhạy bén đa văn hóa. (Ảnh: CNA)
“Chương trình lồng ghép và thực tiễn vấn đề giáo dục dân nguyên trú vào khóa học” do Bộ Giáo dục đẩy mạnh, sẽ mở rộng giáo dục người dân nguyên trú đến toàn dân, hiện tại đã có 25 trường THPT đăng ký phát triển khóa học, kết hợp các khóa học ngôn ngữ, xã hội, khoa học, quốc phòng v.v..., nhằm tăng cường sự nhạy bén đa văn hóa. (Ảnh: CNA)
Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Tiết Thụy Nguyên (trái) thông báo, kể từ ngày 1/7, thêm 5 đối tượng mới được khám chữa bệnh từ xa
Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Tiết Thụy Nguyên (trái) thông báo, kể từ ngày 1/7, thêm 5 đối tượng mới được khám chữa bệnh từ xa