Thúy Anh

Thúy Anh

Phụ trách Tin thời sự và các chuyên mục : Tin quan trọng trong tuần, Bài chuyên đề, Tiếng Hoa cho mỗi ngày (với Lệ Phương), Giờ hẹn các bạn (với Hoàn Lam), Tin vắn lao động nước ngoài (với Hoàn Lam).

email: [email protected]

email: [email protected]