Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2018-12-11

Bắt đầu từ ngày 30 /11, môi giới không được phép thu giữ giấy tờ tùy thân của lao động nước ngoài.Khi biết la...