Tiếng Hoa cho mỗi ngày - Mùng 2 Tết

A : 大年初二,夫婿會陪妻子回娘家   Mùng 2 Tết, người chồng sẽ cùng với vợ về nhà mẹB : 這是台灣過新年的習俗嗎?   Đây là...