Tiếng Hoa cho mỗi ngày - Mùng 5 Tết

A : 初五我們要開工    Mùng 5 chúng ta bắt đầu đi làm lạiB : 這幾天我每天都吃吃喝喝的,好開心唷!   Mấy ngày nay mình ngày nào c...