“Mái ấm tình thương”, nơi cưu mang trẻ nhỏ côi cút

Tại Đài Loan có một mái ấm tình thương nằm trong một ngỏ hẻm nhỏ nhưng rộng lòng nhân ái, ngày đêm...