Tuyến đường sắt Bắc Hồi của Thập đại kiến thiết Đài Loan

Tuyến đường sắt Bắc Hồi của “Thập đại kiến thiết” được bắt đầu từ Tô Áo Nam đến Hoa Liên, kết nối hai miền Đông- ...