Thiện niệm và thiện hành

Vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris đã xảy ra hơn hai tháng rồi, lúc vừa xảy ra vụ cháy, các nhà tỉ phú và tập đoàn hàng x...