Khám phá Thiên nhiên - 2019-08-06

Các bạn có biết ngày 07/08 năm nay là ngày gì không? Ngày 07/08 nhằm ngày mồng 07/07 &ac...