Theo dòng thời sự (Th.Bảy) (a) - 2019-08-10

Câu chuyện chống lại Nhà máy xi măng Á Châu của cư dân làng Phú Thế - Hoa Li...