Trò chuyện với anh Trung Dũng - nhà sản xuất trà Shan(2)

“Tôi đến từ Việt Nam, tôi lên tỉnh Hà Giang là một điểm Cực Bắc của Tổ Quốc c...