Trò chuyện với nhà sản xuất trà Shan (Phần cuối)

“Tôi đến từ Việt Nam, tôi lên tỉnh Hà Giang là một điểm Cực Bắc của Tổ Quốc c...