Theo dòng thời sự (Th.Bảy) (a) - 2019-08-31

Phóng sự về ngôi làng tái thiết sau siêu bão Morakot gây tàn phá năm 2009 - Phần 1Năm 2009, cơn bão Mor...