Khám phá Thiên nhiên - 2019-09-03

Vườn thực vật Phúc Sơn là một phần trong rừng thực nghiệm Phúc Sơn, thuộc sự quản lý của Phòng nghiên cứu l&a...