Cộng đồng người Việt tại Đài Loan

Kim Tuyến và Kim Vui không phải là 2 chị em, thậm chí khi còn ở Việt Nam 2 chị không quen biết nhau nh...