Bạn có phải là thành viên của Hội đồng nghiện Facebook?

Có bao giờ bạn tự hỏi, mình đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian cho mạng xã hội?Có bao giờ bạn cảm thấy tr...