Theo dòng thời sự (Th.Bảy) (a) - 2019-09-07

Phóng sự về lộ trình gian nan khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau trận bão Morakot –...