Dự án trở về nông thôn (Phần cuối)

Năm ngoái Thu Hường đến Đài Loan theo chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, sau những ng&agr...