Những cán bộ hết lòng với công tác từ thiện (1)

Tổ chức Zhishan (Chí Thiện), Đài Loan, là tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam trên 25 năm, ...