Càng sử dụng mạng xã hội càng dễ bị trầm cảm?

Với sự phổ biến của Internet, mạng xã hội đã trở thành một công cụ giải trí không thể thiếu đối với con ngươ...