Di dân mới gẫy tay vẫn quyết tâm không bỏ học và bỏ thi (1)

Nguyễn Nhã Khải Lâm quê ở Quảng Ninh, sang Đài Loan sinh sống đã 12 năm, sau một thời gian khá dài chỉ ...