Những cán bộ hết lòng vì công tác từ thiện (2)

Tổ chức Zhishan (Chí Thiện), Đài Loan, là tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam ...