Câu chuyện của cô con gái lấy chồng xa (cuối)

“Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”Khi nghe được những dòng tâm sự củ...