Mỹ Hạnh chia sẻ về kinh nghiệm học tập tại Đài Loan

Mỹ Hạnh hiện đang theo học năm thứ 2 đại học tại trường Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô. Đây là lấn thứ 2 Mỹ Hạnh đến làm...