Rti Radio Taiwan International

Chuyện vãn đó đây (Chủ Nhật) (a) - 2019-11-03

Phân viện khảo cổ Công viên khoa học phía Nam trưng bày hiện vật khảo cổ từ 5000 năm trước...