Thế hệ trẻ Đài Loan (Th.Bảy) (a) - 2019-11-09

2019-11-09...