Nhịp sống Đài Loan (Th.Sáu) (a) - 2019-11-22

2019-11-22...