Chuyện vãn đó đây (Chủ Nhật) (a) - 2019-11-24

Thưởng ngoạn phong cảnh Mũi Đông Bắc và Bờ biển Nghi LanKhu phong cảnh Mũi Đông Bắc 東北角 và Bờ biển Nghi Lan nằm b&e...