Chàng trai Hải Dương và chặn đường theo đuổi hip-hop dance

Một ngày trung tuần tháng 11, khi lướt Facebook tôi bắt gặp một nick name rất thú vị "Dưa ...