Tin quan trọng trong tuần (Chủ Nhật) (a) - 2019-12-08

2019-12-08...