Phỏng vấn Bibi Trần về lao động di trú

Thúy Anh và Khiết Nhi đã có một buổi trò chuyện rất là thú vị và bổ ích với chị Bibi Tr...